Voor grootse plannen!

Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt de bezoeker in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website. Openbaar Lichaam RBT draagt er zorg voor de inhoud van de website regelmatig bij te werken of onderdelen toe te voegen. Openbaar Lichaam RBT is echter niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.

Openbaar Lichaam RBT behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan, of te verwijderen van de site. Openbaar Lichaam RBT is niet aansprakelijk voor (dreigende, directe of indirecte) schade van welke aard dan ook:

  1. toegebracht door de website
  2. voortvloeiend uit het gebruik van de website
  3. in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  4. voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen

Openbaar Lichaam RBT heeft het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Openbaar Lichaam RBT niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.

Openbaar Lichaam RBT is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks. Niets uit de tekst, films, foto’s of grafische voorstellingen in deze website mag worden gekopieerd, verspreid, bewerkt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Openbaar Lichaam RBT.

Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt de bezoeker in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website. Openbaar Lichaam RBT draagt er zorg voor de inhoud van de website regelmatig bij te werken of onderdelen toe te voegen. Openbaar Lichaam RBT is echter niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.

Openbaar Lichaam RBT behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan, of te verwijderen van de site. Openbaar Lichaam RBT is niet aansprakelijk voor (dreigende, directe of indirecte) schade van welke aard dan ook:

  1. toegebracht door de website
  2. voortvloeiend uit het gebruik van de website
  3. in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  4. voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen

Openbaar Lichaam RBT heeft het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Openbaar Lichaam RBT niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.

Openbaar Lichaam RBT is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks. Niets uit de tekst, films, foto’s of grafische voorstellingen in deze website mag worden gekopieerd, verspreid, bewerkt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Openbaar Lichaam RBT.

Port of Twente

Port of Twente: een samenwerkingsverband van Twentse (transport) ondernemers, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen om de Twentse economie te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistiek. Het doel? Twente een plek bezorgen in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland.

port-of-twente

> Bekijk de website