Voor grootse plannen!

Disclaimer

De vormgeving en inhoud van deze website zijn met zorg samengesteld. Bestuur en directie van het Openbaar Lichaam RBT zijn evenwel niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die is - of dreigt te worden - toegebracht en die voortvloeit uit - of in enig opzicht verband houdt met - het gebruik van deze website, dan wel met de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.
Bestuur en directie van het Openbaar Lichaam RBT aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op deze website wordt verwezen.

Disclaimer

De vormgeving en inhoud van deze website zijn met zorg samengesteld. Bestuur en directie van het Openbaar Lichaam RBT zijn evenwel niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die is - of dreigt te worden - toegebracht en die voortvloeit uit - of in enig opzicht verband houdt met - het gebruik van deze website, dan wel met de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.
Bestuur en directie van het Openbaar Lichaam RBT aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op deze website wordt verwezen.

Port of Twente

Port of Twente: een samenwerkingsverband van Twentse (transport) ondernemers, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen om de Twentse economie te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistiek. Het doel? Twente een plek bezorgen in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland.

port-of-twente

> Bekijk de website