Voor grootse plannen!

Groen licht voor XL Businesspark Twente

De Raad van State ziet geen bezwaren in de ontwikkeling van tranche 3A van XL Businesspark Twente. Met die uitspraak staat het licht definitief op groen voor bedrijven die zich op dit gedeelte van het bedrijventerrein willen gaan vestigen. Ook de aanleg van de laad- en loskade kan hierdoor onverminderd doorgaan.

Tranche 3A betreft de westkant van XL Businesspark Twente. Onderdeel van deze tranche is de realisatie van de laad- en loskade. Een belangrijke, logistieke factor voor bedrijven. En van doorslaggevend belang voor bijvoorbeeld Eurol. De smeermiddelenproducent heeft net als Container Terminal Twente (CTT) gekozen voor een kavel op dit gedeelte van het bedrijventerrein. Beide bedrijven zijn al volop bezig met de voorbereidingen van de bouwplannen.

Logistieke topregio
De uitspraak van de bestuursrechter was nodig omdat een omwonende bezwaar had ingediend tegen de vergunning van de derde tranche. De Raad van State heeft deze argumenten, waaronder de twijfels over de financiële en economische uitvoerbaarheid, weerlegd. De Raad van State kon zich vinden in de vaststelling dat de behoefte aan het bedrijventerrein nog steeds actueel is en de financiële uitvoerbaarheid gewaarborgd is. Een beslissing van groot belang voor de toekomst van XL Businesspark Twente. Met de positieve uitkomst is het bedrijventerrein weer een stap dichter bij de realisatie van haar ambitie om tot de top drie van logistieke topregio´s van Nederland te behoren. 

< terug naar het overzicht

Port of Twente

Port of Twente: een samenwerkingsverband van Twentse (transport) ondernemers, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen om de Twentse economie te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistiek. Het doel? Twente een plek bezorgen in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland.

port-of-twente

> Bekijk de website