Voor grootse plannen!

Logistieke hotspot verkiezing

Bij de jaarlijkse logistieke hotspotverkiezing is XL Businesspark Twente dit jaar opgeklommen tot de top 10 van beste logistieke centra in Nederland. Het tekent de positieve ontwikkelingen en het succes van de ingeslagen koers. De groei zet gestaag door: nu dus de eervolle 10e plaats voor XL Businesspark. Het deskundigenpanel - met 35 gerenommeerde logistieke experts – bepaalde via zes criteria de nieuwe logistieke kaart van Nederland met de 28 beste locaties. Deze jaarlijkse verkiezing is een initiatief van het vakblad Logistiek Magazine en logistiek.nl.
 
Inspirerende graadmeter
Voor de bepaling van de Logistieke Hotspot ranking hanteert het panel zes hoofdcriteria. Dat zijn: de aanwezigheid van infrastructuur, de bereikbaarheid van logistieke knooppunten, beschikbaarheid grond en panden, de medewerking van overheid en gemeenten en de inzetbaarheid/motivatie personeel.
 
Directeur Jan Geerdink ziet de uitslag van de logistieke hotspotverkiezing 2016 als waardering en uitdaging. “Als je de 10e plaats behaalt en diverse sterke locaties - zoals Utrecht, Rotterdam, Drechtsteden - achter je houdt, is dat een prima resultaat. En kijkend naar de criteria is die 10e plaats ook een inspirerende graadmeter voor de verdere ontwikkeling. Want natuurlijk willen we méér, die potentie heeft XL Businesspark ook.” 
 
Belangrijkste aandachtspunt voor XL Businesspark Twente is wat Geerdink betreft het zo snel mogelijk aanpassen en actualiseren van het bestemmingsplan opdat er maximaal tegemoet kan worden gekomen aan de wensen van potentiële nieuwe vestigers. Tevens wil het XL Businesspark op korte termijn onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om ondernemers op het gebied van duurzaamheid te faciliteren. 
 
Summit Logistieke Hotspots
De uitslag is bekend gemaakt tijdens de eerste editie van de ‘Summit Logistieke Hotspots’, een congres voor professionals in en rond de logistieke sector. Bij de top 3 waren er geen verrassingen: Regio Venlo-Venray scoorde – met weinig puntenverschil – de eerste plaats, en dat maar liefst voor de 9e keer sinds het 12-jarig bestaan van de Hotspot Verkiezing! Nummer 2 was West-Brabant en nummer 3, Tilburg-Waalwijk.
 
Meer informatie over de Logistieke Hotspotverkiezing 
 
< terug naar het overzicht

Port of Twente

Port of Twente: een samenwerkingsverband van Twentse (transport) ondernemers, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen om de Twentse economie te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistiek. Het doel? Twente een plek bezorgen in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland.

port-of-twente

> Bekijk de website