Voor grootse plannen!

Samenwerken aan succes voor XL Businesspark Twente

Sinds januari 2016 is Gerben Kosters operationeel als casemanager bij XL Businesspark Twente. Wat is zijn ervaring in die eerste zes maanden, en hoe ziet hij de ontwikkelingen?
 
Gerben Kosters is zondermeer enthousiast: “Het is echt leuk. De functie als casemanager sluit goed aan bij mijn werkzaamheden in Almelo.”  Kosters is in Almelo aanjager bij grote en meestal politiek gevoelige (nieuw)bouwprojecten, zoals het Stadhuis, het stadion van Heracles, VDL. En ook bij de ontwikkelingen op het XL Businesspark, met bedrijven als Timberland en Madison. 
“De werkzaamheden voor  XL park zijn erg divers: parkmanagement, aanleg infrastructuur, begeleiding bij de benodigde ruimtelijke procedures. En meer. ” Dat doet hij niet alleen, benadrukt hij: “Met de enthousiaste collega’s van het projectbureau werken we als team aan succes voor XL Businesspark. Ook sámen met de mensen van het Havenbedrijf Twente en de Port of Twente. Dat werkt goed, omdat je gebruik kunt maken van elkaars kwaliteiten en kennis, je vult elkaar aan, versterkt elkaar. En de lijnen zijn kort, want beide partijen zitten bij ons in het pand midden op het XL park!” (Wolbes Landen 9a).  
 
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?
“We zien veel vraag naar extra grote kavels, onder meer uit de logistieke sector. Bedrijven denken zelfs aan kavels van meer dan 10 ha. Ons eerste bestemmingsplan was daar niet echt op ingericht. Om nu toch op de marktvraag te kunnen inspelen werken we aan de actualisatie van het bestemmingsplan. Door een flexibeler inrichting van infrastructuur en groen kunnen we het XL-park veel efficiënter en ook beter geschikt maken voor grote ruimtevragers.”
 
Groot en duurzaam
Naast de vraag om meer ruimte, is duurzaamheid een steeds belangrijker argument, vertelt Kosters.  “XL Businesspark kan zich hierin nog meer onderscheiden. Concreet voorbeeld is de mogelijkheid om water uit de Leemslagenplas te gebruiken voor de koeling via een WKO installatie. De plas beschikt permanent over ruim voldoende water van 5 á 6 graden, dat is uitermate geschikt om gebouwen op het park duurzaam én voordelig te koelen.”
Ook de gezamenlijk inkoop van duurzame energie, is een actiepunt voor het parkmanagement, zegt Kosters. “En dan denk ik ook aan het gezamenlijk opwekken van duurzame energie, zoals zonnepanelen op daken van gebouwen. Daarnaast kun je ook denken aan een zonnepark of windturbine eventueel buiten het XL Businesspark.”    
De duurzaamheidskaart ligt terecht op tafel, gezien de markt. “Wij merken dat steeds meer bedrijven zich graag willen onderscheiden als duurzaam bewust. Bijvoorbeeld Timberland, bij ons XL Businesspark is ál BREEAM gecertificeerd, maar ook Eurol heeft binnenkort dit certificaat. We juichen dat natuurlijk toe, en kijken ook of het XL Businesspark hierin nog meer kan faciliteren. Ik denk dat je  als XL park een kant en klaar duurzaamheidspakket moet kunnen aanbieden.”
 
Kansrijke toekomst XL Businesspark en regio
Gerben Kosters is trots op de sterke kanten van XL Businesspark. Hij wijst op de bijzondere ligging aan de A35, in het hart van de TEN-T Corridor 2, ofwel de verkeersverbinding van Noordzee naar de Baltische Staten. “En dankzij de nieuwe kade is XL Business ook goed bereikbaar voor de binnenvaart. Daarmee bieden we een goede infrastructuur voor multimodale verbindingen: per weg, rail en water tussen de landen, steden en regio’s langs deze corridor. Dat schept kansen voor intensievere economische samenwerking.”
De unieke opzet van het parkmanagement is een andere sterkte troef van XL Businesspark in vergelijking met andere terreinen. “We hebben veel te bieden: glasvezelnetwerk, camerabeveiliging, bewegwijzering, groenonderhoud en natuurlijk de geavanceerde centrale bluswatervoorziening. Er is altijd voldoende bluswater, en bedrijven kunnen hiermee besparen op kosten voor investering en onderhoud. “
 
Kortom, XL Businesspark is een uniek concept, ook in landelijk perspectief. Niet voor niets behorend tot de Nederlandse Top Tien van aantrekkelijke locaties. De goede Twentse arbeidsmoraal wil Kosters daarbij zeker benoemen. “Mensen zijn hier loyaal aan hun werkgever en steken graag de handen uit de mouwen. Al met al bieden we met XL Businesspark een uiterst interessant vestigingsklimaat voor bedrijven. Ik zie goede kansen, met name in de logistieke sector. Naast op- en overslag en distributie, zie je dat deze bedrijven de goederen ook vaak op locatie bewerken. Deze ontwikkelingen kunnen een flinke impuls geven aan de werkgelegenheid in de regio.”
 
< terug naar het overzicht

Port of Twente

Port of Twente: een samenwerkingsverband van Twentse (transport) ondernemers, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen om de Twentse economie te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistiek. Het doel? Twente een plek bezorgen in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland.

port-of-twente

> Bekijk de website