Voor grootse plannen!

Uitwerkings- en wijzigingsplan tranche 2 vastgesteld

Eind februari 2016 is het uitwerkings- en wijzigingsplan XL Businesspark Twente tranche 2 vastgesteld. 

Inzien?
De plankaart en de toelichting en voorschriften uitwerkingsplan staan ter inzage online op onze website. Kijk op de pagina 'Officiële documenten' onder het kopje tranche 2. 

< terug naar het overzicht

Port of Twente

Port of Twente: een samenwerkingsverband van Twentse (transport) ondernemers, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen om de Twentse economie te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistiek. Het doel? Twente een plek bezorgen in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland.

port-of-twente

> Bekijk de website