Voor grootse plannen!

Weg vrij voor ontsluitingsweg

Rechter: bezwaar ongegrond. De ontsluitingsweg naar de kade door XL Businesspark Twente is gereed. De aanleg was enige tijd opgehouden wegens een bezwaarschrift. Het bezwaar had betrekking op een andere uitleg van het bestemmingsplan, ook zou de archeologie te weinig aandacht hebben gekregen. In een heldere uitspraak heeft de voorzieningenrechter deze argumenten weerlegd, en het bezwaar ongegrond verklaard. Die uitspraak maakte de weg vrij voor verdere voltooiing van de ontsluitingsweg.

< terug naar het overzicht

Port of Twente

Port of Twente: een samenwerkingsverband van Twentse (transport) ondernemers, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen om de Twentse economie te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistiek. Het doel? Twente een plek bezorgen in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland.

port-of-twente

> Bekijk de website