Voor grootse plannen!

XL Bewegwijzering geplaatst

bewegwijzering XL Businesspark

Bij een groots bedrijventerrein hoort ook een goede bewegwijzering. XL Businesspark Twente en de gevestigde bedrijven kregen onlangs bewegwijzering die past bij de grootse uitstraling van het bedrijventerrein.

De bewegwijzering is onderdeel van de openbare ruimte op het terrein. Wanda Roskam, landschapsarchitect bij de gemeente Almelo, is als stedenbouwkundig supervisor nauw betrokken bij de ruimtelijke ontwikkelingen op het bedrijventerrein. Van de architectuur van de bedrijfspanden tot aan de lantaarnpalen en bruggen en zoals nu de bewegwijzering: alles moet recht doen aan de uitgangspunten van het beeldkwaliteitplan van XL Businesspark Twente.

“Veel schakelen”
Roskam: “Het beeldkwaliteitplan is mijn vertrekpunt. Ik toets de architectuur van de bedrijfsbebouwing, de stedenbouwkundige opzet en de inrichting van de openbare ruimte op XL Businesspark Twente. Mijn werk bestaat uit heel veel schakelen en meedenken met diverse mensen en onderwerpen. Ik zit al om tafel bij de eerste schets van een bedrijfspand en in nauwe samenspraak met de opdrachtgever, het bedrijf en de architect stemmen we de bebouwing af tot het gewenste beeld is bereikt. Ik bewaak de samenhang tussen alle plannen. Daarbij is de visie en de slogan van XL Businesspark: ‘Grootse plannen’ leidend.”

 Krachtige materialen
“In lijn met die kreet zorg ik ervoor dat forse, krachtige stevige materialen worden gebruikt bij de inrichting van de openbare ruimte. Die robuustheid zie je al terug in de bestaande bedrijfspanden en bebouwing, maar bijvoorbeeld ook in detailzaken zoals de lantaarnpalen van stoer, geleefd hout. Die hout-look komt ook terug in de bewegwijzering die binnenkort wordt geplaatst. Op die manier ontstaat er samenhang tussen de verschillende elementen in de openbare ruimte en krijgt het bedrijventerrein de gewenste XL-uitstraling.”

< terug naar het overzicht

Port of Twente

Port of Twente: een samenwerkingsverband van Twentse (transport) ondernemers, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen om de Twentse economie te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistiek. Het doel? Twente een plek bezorgen in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland.

port-of-twente

> Bekijk de website