Voor grootse plannen!

XL Park kan eindelijk verder bouwen

Het is wel een anders geweest. Lange tijd was het wel heel erg rustig op regionaal bedrijventerrein XL Businesspark. Maar daar komt verandering in. Alle bezwaren tegen de bouw van nieuwe panden zijn van tafel en de economie trekt weer langzaam aan. Deze week wordt een begin gemaakt met de voorbereiding voor de bouw van de panden van Groep Heylen. Olieproducent Eurol uit Nijverdal gaat ervan uit dat ze nog dit jaar - eindelijk - kan beginnen met de bouw van het nieuwe pand. En intussen staat tuinkussenproducent Madison te popelen om de beginnen met een flinke uitbreiding van het bestaande pand op XL.

Er moet nog flink wat werk worden verzet voordat uiteindelijk kan worden begonnen met de bouw van het megapand van Heylen. De in België gevestigde Groep Heylen is een logistieke dienstverlener die gefaseerd een pand van 175.000 vierkante meter op het XL Park bouwt. De komst van Heylen levert enkele honderden nieuwe banen op voor Almelo.

Maar de eerste schop voor het megapand kan nog niet in de grond. Deze week beginnen graafmachines met de voorbereiding voor de bouw. Er is nu vooral veel grondwerk dat moet worden gedaan. Eerder was al bekend dat het deel van het regionale bedrijventerrein waar Heylen zich straks vestigt moet worden opgehoogd. Maar er moet meer gebeuren. De weg Columbus, die nu nog door kale grasvelden kronkelt, moet gedeeltelijk worden verlegd in verband met de komst van Heylen. Hetzelfde geldt voor de kabels van de nutsbedrijven die daar al in de grond zitten.

Voorwerk

Als de weg weg is en de kabels zijn verlegd kan worden begonnen met de aanleg van de waterberging. Het hemelwater dat straks op het dak van het nieuwe pand van Heylen valt wordt op natuurlijke wijze afgevoerd. Daarvoor moet, voordat met de bouw kan worden begonnen, nu al het voorwerk worden verricht. Er worden sloten gegraven en kleine retentievijvers aangelegd waar het regenwater straks naartoe vloeit. Als het 'retentiewerk' is verricht kunnen de graafmachines aan de slag met het egaliseren dan wel ophogen van het terrein.

Heylen heeft al eerder aangegeven dat ze er vanuit gaan dat de bouw van de panden gefaseerd gaat. De verwachting is dat nog dit jaar met de bouw van de eerste fase wordt begonnen.

Ook Eurol hoopt dit jaar te kunnen beginnen met de bouw van de nieuwe fabriek op XL Businesspark. De bouw had eigenlijk al in volle gang moeten zijn. Maar Eurol was, evenals Combi Terminal Twente, een van de bedrijven die zijn gedupeerd door bezwaren. Die waren afkomstig van de laatste bewoners van het terrein. Enige tijd geleden is de directie van het bedrijventerrein al tot een akkoord gekomen met de bezwaarmakers. Het feit dat Eurol nog steeds niet is begonnen met de bouw hoort in feite tot de naweeën van die bezwaren.

Kritisch

Ieder nadeel heeft z'n voordeel, zei een groot voetballer ooit. De vertraging die Eurol heeft opgelopen door de bezwaren heeft de Nijverdalse olieproducent ook meer tijd gegeven de tekeningen voor het complexe bedrijfspand nog eens kritisch te bekijken. In de eerste opzet was het zuurstofarme magazijn dat in het nieuwe pand moest komen opmerkelijk. Het magazijn wordt bemand door robots. Door de zuurstof te reduceren kon worden voldaan aan brandveiligheidseisen. "Maar de techniek staat niet stil", zegt Eurol-directeur Martijn Pfeiffer nu. Eurol heeft de extra tijd gebruikt voor nieuwe technologieën 'en veel energiebesparende maatregelen'.

Het plan voor het zuurstofarme magazijn heeft het bedrijf inmiddels laten varen. Er komt nu een blusinstallatie met CO2-gas in het magazijn. Pfeiffer kan niet aangeven hoeveel de vertraging het bedrijf uiteindelijk kost. "Daar is geen bedrag aan te koppelen." Pfeiffer gaat ervan uit dat nog dit jaar wordt begonnen met de bouw. Eind 2019 zou dan kunnen worden begonnen met het opstarten van de nieuwe fabriek. Het nieuwe pand wordt gebouwd door Wilmink-Oosterveld.

Dat Bornse bouwbedrijf doet toch al goede zaken op XL. Wilmink-Oosterveld heeft in 2015 het pand gebouwd dat tuinkussenproducent Madison begin vorig jaar in gebruik heeft genomen. Madison had toen al een optie genomen op grond voor een eventuele uitbreiding. Het Almelose familiebedrijf hoopt nog voor het eind van het jaar te kunnen beginnen met die flinke uitbreiding. Het huidige pand meet 16.000 vierkante meter.

Magazijnruimte

"We hebben vooral behoefte aan magazijnruimte", zegt Yvonne Derksen van Madison. Die komt er: zo'n 8.000 vierkante meter. De bouw wordt weer gedaan door Wilmink-Oosterveld.
Madison breidt momenteel ook de vestiging in Polen uit. Daar werken in totaal 220 mensen, in Almelo zo'n 45. De uitbreiding van Madison op XL Businesspark gaat mogelijk ook gepaard met een geringe uitbreiding van de werkgelegenheid.

 

Bron: Tubantia, 23 augustus 2017, een artikel van Wim Goorhuis

 

 

< terug naar het overzicht

Port of Twente

Port of Twente: een samenwerkingsverband van Twentse (transport) ondernemers, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen om de Twentse economie te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistiek. Het doel? Twente een plek bezorgen in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland.

port-of-twente

> Bekijk de website