Voor grootse plannen!

Kavel informatie

XL Businesspark Twente bestaat uit zeven deelgebieden die elk eigen kenmerken en criteria voor de bebouwing en inrichting kennen...

Bekijk de kavelinformatie

Hoogwaardig parkmanagement

XL Businesspark Twente heeft een kostenneutraal en hoogwaardig parkmanagement. Door collectieve inkoop en slim onderhoud en beheer bespaart u direct op facilitaire voorzieningen. Het onderhoud en beheer van de groenvoorzieningen, het oppervlaktewater en de wegen zijn onderdeel van het collectieve parkmanagement. Dat geldt ook voor een slim afvalstoffenbeleid, een breedband glasvezelnet, terreinbeveiliging en een centraal bluswatersysteem.

Hoogwaardig parkmanagement

XL Businesspark Twente heeft een kostenneutraal en hoogwaardig parkmanagement. Door collectieve inkoop en slim onderhoud en beheer bespaart u direct op facilitaire voorzieningen. Het onderhoud en beheer van de groenvoorzieningen, het oppervlaktewater en de wegen zijn onderdeel van het collectieve parkmanagement. Dat geldt ook voor een slim afvalstoffenbeleid, een breedband glasvezelnet, terreinbeveiliging en een centraal bluswatersysteem.

Port of Twente

Port of Twente: een samenwerkingsverband van Twentse (transport) ondernemers, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen om de Twentse economie te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistiek. Het doel? Twente een plek bezorgen in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland.

port-of-twente

> Bekijk de website