Voor grootse plannen!

Referenties

Diverse ondernemers gingen u al voor en vestigden zich op XL Businesspark Twente. Lees hun ervaringen.

Referenties

Diverse ondernemers gingen u al voor en vestigden zich op XL Businesspark Twente. Lees hun ervaringen.

Port of Twente

Port of Twente: een samenwerkingsverband van Twentse (transport) ondernemers, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen om de Twentse economie te versterken door het creëren van meer werkgelegenheid in de logistiek. Het doel? Twente een plek bezorgen in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland.

port-of-twente

> Bekijk de website